marți, 20 decembrie 2011

Panou Termic Solar DIY - Partea I (Introducere)

Introducere în temă
În acest articol voi face un scurt rezumat al etapelor de construire ale unui panou solar de încălzit apa. Prezentarea detaliată a etpelor va fi făcută în articolele următoare. Întenţia mea e să împart prezentarea în mai multe părţi:
  • Comanda pompei - partea electronică 
  • Comanda pompei - partea software 
  • Construirea panoului
  • Instalatia de încălzire 
  • Măsurători şi rezultate 
Am lucrat împreună cu tatăl meu, care s-a ocupat de  partea de construire a panoului şi a instalaţiei, iar eu de partea de comandă a pompei.
Intenţia noastră a fost să micşorăm costul încălziri pe gaz. Astfel instalaţia noastră solară va pre-încălzi apa ce urmează să între în centrală, având ca rezultat un consum de gaz mai mic. Elementele principale care compun instalaţia sunt:
  • panoul solar
  • bazinul de stocare
  • pompa de recirculare
  • circuitul de comandă al pompei
Scopul instalaţiei este de a transfera căldura acumulată în panoul solar la bazinul de stocare. Astfel agentul termic din panou va circula prin instalaţie până în bazin cu ajutorul pompei. În bazin, cu ajutorul unor serpentine va face transferul de căldură de la agentul termic către apă. Apa din bazin, sper eu încălzită, va intra în centrală atunci când va fi nevoie. Agnetul termic va circula între panou şi bazin în circuit închis.
Ne-am gândit că ar fi mai bine dacă am folosi glicol ca agent termic între panou şi bazinul de stocare. Deşi transferul de căldură din bazin o să fie făcut cu pierderi, glicolul reduce riscul de formare a dopurilor de gheaţă în instalţie sau în panou, pe timp de iarnă.
Comanda pompei va fi făcută de un mic montaj, care va porni pompa doar dacă temperatura din panou e mai mare decât temperatura din bazin.
Mai multe detalii vor veni în continuare...